KTQS # 995 PENYESALAN ORANG KAFIR

KTQS # 995

PENYESALAN ORANG KAFIR

 

Penyesalan orang-orang kafir pada waktu menyaksikan siksa Allah pada hari Kiamat adalah nyata, lalu permintaan apa saja yg mereka ajukan kepada Allah yg timbul dari penyesalan mereka?

Di antaranya :

1. Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia supaya bisa melakukan amal shaleh.

Amal shaleh, cakupannya sangat luas, mencakup ucapan dua kalimat syahadat, mengerjakan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan lainnya. Permintaan mereka itu sebagaimana Firman Allah :

“Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) adzab datang kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zhalim, “Ya Rabb kami, kembalikanlah kami meskipun dalam waktu yg sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan-Mu dan mengikuti rasul-rasul”. (QS.Ibrahîm/14:44)

Dan masih banyak ayat yang lainnya yg menunjukkan permintaan mereka untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal shaleh.

2. Mereka mengharapkan ada yang mau (bisa) memberi syafa’at (pertolongan) bagi mereka agar selamat dari siksa Allah.

Sebagaimana firman Allah:
“Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Qur’an itu, berkatalah orang-orang yg melupakannya sebelum itu, “sesungguhnya telah datang rasul-rasul Rabb kami membawa yg haq, maka adakah bagi kami pemberi syafa’at yg akan memberi syafa’at bagi kami”. (QS. al-A’raf/7:53)

Akan tetapi, permohonan tsb tidak dikabulkan oleh Allah. Allah telah mengetahui andaikata mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan seperti semula, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan menyelisihi Rasul-Nya.

Allah berfirman: “Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yg mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka”. (QS. al-An’am)

Penyesalan yang tak akan henti, abadi didalam neraka jahanam yang sangat dahsyat.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *