KTQS # 1364 Do’a Pergi ke Masjid

Do’a Pergi ke Masjid

KTQS # 1364

Do’a Pergi ke Masjid

Bacaan doa di bawah ini adalah bacaan doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah saw saat berangkat menuju masjid. Bacaan doa ini didasarkan pada sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.

Dalam sebuah hadits yang datang dari Abdullah bin Abbas ra, beliau mengabarkan suatu ketika saat beliau bermalam di rumah bibinya, Maimunah ra, yang juga adalah salah seorang istri Nabi saw, beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw saat berangkat ke masjid untuk menunaikan shalat biasa membaca doa sebagai berikut:

Allahummaj al fii Qolbi nuron, wafii lisaani nuuron, wafii sam’i nuron, wafii bashorii nuron, wamin fawqii nuron, wamin tahtii nuuron, wa an yamiinii nuron, wa an syamaali nuron, wamin amaamii nuron, wamin kholfii nuuron, wajj al fii nafsii nuron, wa a’dzimlii nuuron, wa adzzim lii nuuron, wajj allii nuuron, wajj alni nuron, Allahumma a’thinii nuuron, wajj al fii ashobii nuron, wafii lahmi nuuron, wafii damii nuuron, wa fii sya’rii nuuron, wafii basyarii nuuron.

“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatan-ku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, per-besarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untuk-ku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku, ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku” (HR. Bukhari 11/116 no.6316, dan Muslim 1/526, 529, 530, no. 763)

Orang beriman adalah orang yang berada dalam naungan cahaya Allah azza wa jalla. Wajah dan hatinya diliputi cahaya yang dapat dirasakan oleh orang disekitarnya.

Selamat mengamalkannya dan rasakan faidahnya…

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *