KTQS # 1872 8 PENYESALAN SETELAH KEMATIAN

KTQS # 1872

8 PENYESALAN SETELAH KEMATIAN

  1. “Betapa sekiranya dahulu aku TIDAK MEMPERSEKUTUKAN TUHANKU dengan sesuatu pun”. [18:42]
  2. “Wahai, kiranya dahulu kami TAAT kepada ALLAH dan TAAT (pula) kepada RASUL” .[33:66]
  3. “Wahai, celaka aku! Sekiranya (dulu) aku TIDAK MENJADIKAN SI FULAN ITU TEMAN AKRAB KU. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan (Al-Qur’an) ketika (Al-Qur’an) itu telah datang kepadaku”. [25:28-29]
  4. “Alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah (SEHINGGA AKU TIDAK DISIKSA)”. [78:40]
  5. “Alangkah baiknya jika kitabku (catatan amal ini) tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya (kematian) itulah yang menyudahi segala sesuatu. HARTAKU SAMA SEKALI TIDAK BERGUNA BAGIKU. Kekuasaanku telah hilang dariku”. [69:25-29]
  6. “Seandainya kami dikembalikan (ke dunia), tentu kami TIDAK MENDUSTAKAN AYAT AYAT TUHAN KAMI, serta menjadi orang-orang yang beriman”. [6:27]
  7. ”Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?” Mereka menjawab, “Dahulu kami TIDAK TERMASUK ORANG-ORANG YANG MELAKSANAKAN SHALAT, dan kami (juga) TIDAK MEMBERI MAKAN ORANG MISKIN, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami MENDUSTAKAN HARI PEMBALASAN”. [74:42-45]
  8. “Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan MENUNDA KEMATIANKU sedikit waktu lagi, maka AKU DAPAT BERSEDEKAH dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. [63:10-11]

Allahul Musta’an.

Hanya Allah Sebagai Penolong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *