KTQS # 1543 MALAM GANJIL 23 RAMADHAN !

KTQS # 1543

MALAM GANJIL 23 RAMADHAN !

Mulai maghrib nanti malam adalah malam Jum’at bertepatan dengan malam ke-23 Ramadhan (dari Al ‘Asyr Al Awaakhir), maka berarti telah berkumpul malam ganjil (ke-23) dan malam Jum’at.

Imam Ibnu Rajab Al Hanbali -rahimahullah- di dalam kitab “Lathaa-if Al Ma’aarif” menukil ucapan Ibnu Hubairah yang mengatakan, “Apabila malam Jum’at bertepatan dengan malam ganjil (dari Al ‘Asyr Al Awaakhir), maka peluangnya lebih besar terjadi Lailatul Qadr daripada yang lain”.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *