KTQS # 1446 BACAAN PENUTUP KHUTBAH / CERAMAH / PIDATO

KTQS # 1446

BACAAN PENUTUP KHUTBAH / CERAMAH / PIDATO

1. Akhirul kalam,
Subhaanaka Allaahumma wabihamdika asyhadu an laa-ilaaha illaa Anta astaghfiruka wa-atuubu ilaik.

Wallahul muwaffiq ila aqwamithaaryq

“Maha Suci Engkau Ya Allah, dengan memujiMu aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak di sembah selain Engkau. Aku mohon ampun kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu.” (Hadits Sahih riwayat Tirmidzii)

“Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus yaitu Islam”

2. subhana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuun wa salamun ‘alal mursalin wal hamdulullahi rabbil ‘alamin.

“Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan/katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.”

3. Taqabbalallaahu minna waminkum taqabbal yaa kariimu, wassalaamu’ alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

“Semoga Allah menerima (apa-apa) yang datangnya dari kami dan dari kalian semua. Engkaulah yang menerima wahai dzat yang Maha Mulia. Dan semoga keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan tetap tercurahkan kepada kita semua”

4. Ihdinash shiraathal mustaqiim, akhiirul kalaami wassalaamu’ alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.

“Semoga memberikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus (yakni agama islam). Sampai disini pembicaraan kami. Dan semoga keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan tetap tercurahkan kepada kita semua.”

5. Wal’afwu minkum wassalaamu’ alaikum warahmatullaahi wa barakaatuh.

“Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Dan semoga keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan tetap tercurahkan kepada kita semua”

Atau mengkombinasikan doa-doa diatas.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *