KTQS #92 MUHAMMAD vs MUDZAMMAM

KTQS # 92

MUHAMMAD vs MUDZAMMAM

Dahulu kaum MUSYRIKIN MEKKAH, mengganti nama Rasulullah dengan dengan MUDZAMMAM (manusia tercela); sebagai kebalikan dari nama asli Beliau MUHAMMAD (manusia terpuji).

Kemudian mereka mengatakan; “terlaknat Mudzammam”, “terkutuk Mudzammam”, dst

Akan tetapi hal ini disikapi DENGAN TENANG oleh Rasulullah

“Mereka mencela dan melaknat Mudzammam sedangkan aku Muhammad”. (HR. Ahmad & Bukhari)

Dan kemudian beliau DENGAN TENANG juga menjawab: “Biarkanlah mereka mencela atas apa-apa yang TIDAK ADA pada diriku. Namun jangan sampai mereka memuji, apa-apa yang TIDAK ADA pada diriku.”

Subhanallah…

Maka untuk apa kita sibuk dengan TUDUHAN DUSTA ?

Itulah KELUHURAN AKHLAQ Rasulullah SAW, beliau tidak mengambil pusing CELAAN dan HINAAN yang ditujukan kepada DIRINYA.

‘Aisyah ra mengatakan: “Demi Allah, beliau TIDAK PERNAH MARAH karena hal yang dilakukan TERHADAPNYA, kecuali jika pengharaman Allah dilanggar; maka beliau marah karena Allah”. (HR. Bukhari)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *