KTQS # 1255 TUNTUNAN ZAKAT FITHRI

KTQS # 1255

TUNTUNAN ZAKAT FITHRI

PENGERTIAN AL-FITHRI :

Al-Fithri artinya berbuka atau tdk shaum setelah sebelumnya mengerjakan shaum. Jd yg benar adalah Zakat Al-Fithri/Zakat Fithri bukan Zakat Fitrah. Adapun Fitrah artinya bawaan sejak lahir atau ciptaan.

MENURUT SYARIAT

Zakat Fithri ialah zakat diri yg diwajibkan atas diri setiap individu muslim yg berkemampuan atau dibayarkan atas tanggungannya oleh yg mampu.

BESARAN ZAKAT FITHRI

Dari Ibnu Umar ia berkata : Rasulullah telah mewajibkan zakat fithri dari bulan Ramadan satu sha’ dari kurma, atau satu sha’ dari sya’iir atas seorang hamba, seorang merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslilmin. (HR. Bukhari)

Satu sha’ atau setara dgn 3 liter atau 2.5 kg makanan pokok (beras). Kalau dikonversikan dgn uang harga saat ini berkisar Rp. 30 rb/jiwa (Ini pendapat Al-Hasan Al-Bashriy, ‘Umar bin ‘Abdil-‘Aziiz, Ats-Tsauriy, Abu Haniifah dan yg lainnya; berpandangan boleh mengeluarkan zakat fitri dgn uang).

Jangan diperdebatkan, tunaikan saja zakat fitrinya. Selesai.

PENITIPAN ZAKAT FITHRI

Dari Nafi, Ibnu Umar, mereka (para sahabat) menyerahkan zakat fitri sehari atau dua hari sebelum ‘idul fitri. (Muwatha Malik II:334 no. 556)

Mksdnya bbrp hari sblm satu syawal.

PENYALURAN ZAKAT FITHRI

Dari Ibnu Umar berkata ; Rasulullah memerintahkan agar ditunaikan SEBELUM manusia keluar untuk salat ‘id. (HR. Bukhari III:583)

Maksudnya adalah sebelum org keluar utk shalat ‘Idul Fithri dan stlh shalat shubuh. (Fathul Bari III:439)

HATI-HATI WAKTU PEMBAGIANNYA !

Dari Ibnu Abbas ra Rasulullah bersabda : Brgsiapa yg mengeluarkannya SEBELUM SHALAT, berarti ZAKAT yg diterima DAN brgsiapa yg mengeluarkannya SESUDAH SHALAT IED, berarti SHADAQAH (bukan zakat fithri). (HR.Abu Daud, Ibnu Majah dan Daaruquthni)

Tanyakan dahulu kepada Panitia setempat jgn sampai Zakat Fitri sebagai Penyempurna Shaum Ramadhan tidak kita dapatkan.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *