KTQS # 1371 KAMI ADALAH ANAK CUCU IKRIMAH

KAMI ADALAH ANAK CUCU IKRIMAH

KTQS # 1371

KAMI ADALAH ANAK CUCU IKRIMAH

Ketahuilah, kami adalah anak cucu Ikrimah pahlawan pemberani sepupu Nabi shollallohu alaihi wasallam. Yang berjalan kaki dari Madinah ke Yarmuk, perjalanan sejauh 1200 kilometer di bawah terik matahari padang pasir. Ia tetap teguh melangkah walaupun Khalid bin Walid keberatan, “Jangan kau lakukan ini wahai Ikrimah karena jika engkau celaka, itu adalah musibah bagi umat Islam” kata Panglima Khalid bin Walid khawatir.

“Biarkan aku berjalan wahai Khalid..!!! Sesungguhnya, engkau lebih dahulu masuk Islam, dan bersama-sama dengan Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam. Aku tidak mungkin menandingi amal dan pengorbananmu untuk Islam. Maka biarkan aku berjalan agar kedua kakiku menjadi saksi kelak di hadapan Allah,” jawab Ikrimah.

Di Yarmuk Ikrimah bertempur dengan sangat dahsyat, ia terbunuh syahid, dan pada diri Ikrimah terdapat tujuh puluh lebih tikaman, pukulan dan anak panah.

Demi Allah ….!!!!

Kami akan datang memenuhi panggilan Rabb !

Kami akan penuhi panggilan jihad, kami tak rela agama kami dinistakan !

Karena kami adalah anak cucu Ikrimah, penerus Khalid bin Walid..

Allahu Akbar !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *