KTQS # 1285 HADITS SHAHIH KEUTAMAAN 10 HARI AWAL DZULHIJAH

HADITS SHAHIH KEUTAMAAN 10 HARI AWAL DZULHIJAH

Rasulullah Saw bersabda:
“Tiada hari-hari yg amalan sholeh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?” Rasulullah saw menjawab: “Tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seorang yg berangkat dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada yg kembali sedikit pun”. (HR al-Bukhari. Lafadz ini dari riwayat at-Tirmidzi)

Kenapa 10 hari tsb banyak keutamaannya? Karena di dalamnya terdapat banyak ibadah-ibadah besar :

1. Haji
2. Umrah
3. Puasa Arafah (9 Dzulhijah)
4. Shalat Idul Adha (10 Dzulhijah)
5. Ibadah Qurban (10-13 Dzulhijah)
6. Memperbanyak amal sholeh yg bersifat umum, shalat, dzikir, membaca al-Qur’an, sedekah, puasa sunnah (Senin Kamis, Daud), Takbir, dll

Catatan :
Tidak disebutkan didalam hadits shahih diatas nabi melakukan puasa 10 hari diawal bulan Dzulhijah, maka kembali ke asal yaitu mengamalkan shaum-shaum sunnah yg biasa dan yg bisa dilakukan di tgl 1-9 Dzulhijah, seperti Senin Kamis & Daud, karena tgl 10 Dzulhijah haram berpuasa di hari ‘Id.

‘Aisyah menyebutkan, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw berpuasa pada sepuluh hari bulan Dzulhijah sama sekali”. (HR. Muslim no. 1176)

(Lihat KTQS # 1283 – ADAKAH PUASA 10 HARI DIAWAL BULAN DZULHIJAH ?)

__

POTONG RAMBUT & KUKU

TANYA :
Benarkah memotong kuku dan rambut pada tgl 1-10 Dzulhijah bagi yg akan melaksanakan qurban akan menjadikan qurbannya tidak sah?

JAWAB :
Tidak Benar. Pequrban boleh memotong rambut & kuku dan tidak membuat qurbannya sah atau tidak. Itu sebatas keutamaan saja.

Imam ash-Shan’ani dalam Subulus Salam Juz IV hal. 96, berkata,”…bahwa larangan itu bukanlah pengharaman”. Abu Hanifah, Al-Malikiyah, asy-Syafi’iyah berpendapat sama.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *