KTQS # 2022 SUNNAH

KTQS # 2022

SUNNAH

Sahabat-sahabat group yang sangat aku kasihi,

Renungkanlah firman Allah Ta’ala berikut,

“(Ingatlah) suatu hari (yang pada waktu itu) Kami memanggil tiap orang dengan pemimpinnya”. (QS al-Israa:71)

Imam Ibnu Katsir berkata, “Salah seorang ulama mengatakan :

“Ayat ini (menunjukkan) kemuliaan yang sangat agung bagi orang-orang yang mencintai hadits (sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam), kerana imam (pemimpin) mereka (pada hari kiamat nanti) adalah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam“. (Tafsir Ibnu Katsir 3/73)

Oleh kerana itu, salah seorang ulama Ahlus sunnah, Zakaria bin ‘Adi bin Shalt bin Bistam Beliau adalah imam yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadits Rasulullah shallallahu’alaihi wasalam wafat 212 H, dalam kitab “Taqriibut tahdziib” (hal. 166).

Ketika beliau ditanya, “Alangkah besarnya semangatmu untuk mempelajari dan mengamalkan hadits (sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam),

apa sebabnya?”.

Beliau menjawab, “Apakah aku tidak ingin (pada hari kiamat nanti) masuk ke dalam golongan rombongan keluarga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam?“

(Dinukil oleh imam Ibnul Qayyim dalam kitab “Miftaahu daaris sa’aadah” 1/74)

Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sampai di akhir hayat kita, aamiin.

“Ya Allah, wafatkanlah kami di atas agama Islam dan di atas sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam”

(Doa yang selalu diucapkan oleh imam Ahmad bin Hambal, 

dinukil oleh al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab “Tarikh Baghdad” 9/349)

Semoga artikel ku ini menjadi sebab terbukanya hidayah Allah pada kita dan ahli keluarga kita yang sering terlalai dengan nafsu dan lebih mendahulukan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, daripada para pendakwah yang menyesatkan (baik sadar atau tidak sadar). Sehingga yang tidak sunnah (batil) dianggap sunnah dan sunnah Nabi yang Haq (benar) dianggap bathil.

Lindungi kami Ya Allah… Sesungguhnya tiada yang dapat melindungi kami dari kesesatan kecuali Engkau.

Barakallahu fikum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *