KTQS # 1611 RAHASIA ORANG BAIK

KTQS # 1611

RAHASIA ORANG BAIK

BERBUAT BAIK KEPADA ORANG LAIN = BERBUAT BAIK KEPADA DIRI SENDIRI

“Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula”. (QS. al-Isra’/17: 7)

MENDOAKAN ORANG LAIN = MENDOAKAN DIRI SENDIRI

“Tidak ada seorang muslimpun yang mendoakan kebaikan saudaranya (sesama muslim) tanpa sepengetahuannya melainkan malaikat akan berkata “Dan bagimu kebaikan yang sama”. (HR.Muslim 4912)

MENOLONG ORANG LAIN = MENOLONG DIRI SENDIRI

“Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya itu suka menolong saudaranya”. (HR. Muslim, lihat juga Kumpulan Hadits Arba’in An Nawawi hadits ke 36).

BERSEDEKAH KEPADA ORANG LAIN = BERSEDEKAH KEPADA DIRI SENDIRI

“… Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeqi yang terbaik”. (QS. Saba’: 39)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *