KTQS # 1532 DOA MUSTAJAB BAGI ORANG YANG BERPUASA SEBELUM ATAU SESUDAH BERBUKA?

KTQS # 1532

DOA MUSTAJAB BAGI ORANG YANG BERPUASA SEBELUM ATAU SESUDAH BERBUKA?

Kenikmatan orang berpuasa adalah saat berbuka,

“Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan: kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya kelak”. (HR. Muslim, no.1151)

Secara umum doa orang berbuka puasa itu mustajab. Sebagaimana hadits,

“Ada tiga do’a yang tidak tertolak: (1) doa pemimpin yang adil, (2) doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, (3) doa orang yang terzhalimi”. (HR. Tirmidzi no. 3595, Ibnu Majah no. 1752)

An-Nawawi menjelaskan, “Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya (selama ia berpuasa) dengan doa-doa yang sangat penting bagi urusan akhirat dan dunianya, bagi dirinya, bagi orang yang dicintai dan untuk kaum muslimin”. (Syarh Al-Muhaddzab An-Nawawi)

Namun ada waktu saat mustajab doa, Sebelum atau Sesudah Berbuka Puasa?

“Doa (yang mustajab) adalah sebelum/menjelang berbuka yaitu ketika akan terbenam matahari. Karena saat itu terkumpul (sebab-sebab mustajabnya doa) berupa hati yang tunduk dan perasaan rendah (di hadapan Rabb) karena ia berpuasa. Semua sebab ini adalah penyebab doa dikabulkan..”. (Liqa-usy Syahriy no. 8 syaikh Al-‘Utsaimin)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *