KTQS # 708 SIRAH : DAARUL ARQOM (Rumah Arqom)

KTQS # 708

SIRAH :
DAARUL ARQOM (Rumah Arqom)

Islam berkembang berawal dari satu rumah di tempat terpencil wilayah bukit shafa, Mekah. Rasulullah saw menyebutnya Darul Arqam, karena rumah tsb milik sahabatnya yang bernama al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi.

Daarul Arqom atau Darul Arqam (Rumah Arqom) adalah rumah yg dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai lembaga pendidikan Islam pertama, mengajarkan wahyu-wahyu Allah. Dari rumah inilah Islam tersebar ke seluruh dunia kelak !

Di rumah inilah Rasulullah saw mengajarkan wahyu kepada kaum muslimin secara diam-diam kepada para pemeluk Islam pertama, Ali bin Abi Thalib, Usman bi Affan, Abu Bakar, Bilal bin Rabah,dll

Maklumlah, saat itu semua pemeluk Islam dimusuhi dan disiksa kaum musyrik. Akhirnya beliau memutuskan bahwa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yg terletak di dataran Shafa ini adalah tempat yg cocok. Tempat ini letaknya agak terpencil.

Al-Arqam bin Abil Arqam termasuk orang-orang yg pertama memeluk Islam.

Orang terakhir yg memeluk Islam di tempat itu adalah Umar bin Khattab, saat itulah, dakwah mulai dilakukan secara terang-terangan.

Ketika itu jumlah Kaum Muslimin telah mencapai 40 orang. Pemeluk Islam pertama itu, dikenal dgn nama Assabiqunal Awwalun.

Pada tahun 171 H Darul Arqam, dibangun sebuah masjid oleh Khaizuran, ibu Harun Ar-Rasyid. Kemudian pada tahun 1375 H tempat tersebut dibongkar untuk perluasan Haram.

Kini sudah disatukan menjadi tempat Sa’i dan untuk mengenang sejarah ini didirikan sebuah pintu yg diberi nama pintu Darul Arqam.

Al-Arqam wafat pada hari yg sama dgn wafatnya Abu Bakar Ash-Shidiq. Salah seorang yg menyolatkan jenazahnya adalah Sa’ad bin Abi Waqqash.

Insya Allah, dari Panti Asuhan Daarul Arqom inilah, al-Qur’an dan as-Sunnah menyebar melalui anak-anak yatim yg terdidik untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Saw yg kini banyak ditinggalkan ummat. Aamiin.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *