KTQS # 693 PUASA SYAWAL

KTQS # 693
(SERI RAMADHAN 30)

PUASA SYAWAL

Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa enam hari bulan Syawal maka seakan-akan ia berpuasa setahun”. (HR. Muslim no. 1164, Abu Dawud no. 2433, Tirmidzi no. 759, Nasa’I no. 2862, Ibnu Majah no. 1716)

Perhitungannya begini,
Amal ibadah dihitung 10x, sehingga 1 bulan puasa Ramadhan = 10 bulan puasa. Lalu 6 hari puasa Syawal = 60 hari puasa = 2 bulan puasa. Total 10 + 2 bulan = 12 bulan berpuasa.

Dimulai 2 Syawal, hukumnya adalah sunnah, tidak harus dilakukan langsung setelah ramadhan. Boleh melakukannya satu hari atau lebih setelah ‘Id Fithri, dan boleh menjalankannya secara berurutan atau terpisah selama bulan Syawal, apapun yg lebih mudah bagi seseorang, yg penting jumlahnya 6 hari.

ANTARA PUASA SYAWAL DAN HUTANG PUASA RAMADHAN

Jika ingin puasa Syawal dulu, silakan. Jika ingin melunasi hutang puasa Ramadhan dulu, boleh juga.

Hanya saja, puasa syawal waktunya pendek. Sementara kaum perempuan dalam sebulan itu akan mendapatkan haid/mens selama 7-10 hari. Dengan demikian makin pendek waktu yg dimiliki kaum perempuan.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *