KTQS # 662 DOA & DZIKIR PAGI DAN SORE (11)

KTQS 662

DOA & DZIKIR PAGI DAN SORE (11)

13. Membaca 100X PAGI dan SORE:

سُبْحَانَاللهِوَبِحَمْدِهِ

"Subhanallohiwabihamdihi".

“Mahasuci Allah, aku memuji-Nya”

Dibaca 100X PAGI dan SORE. “Barang siapa yang membacanya seratus kali ketika pagi dan sore maka

tidak ada seorang pun yang dating pada hari kiamat yang lebih utama daripada apa yang diabawa

kecuali seseorang yang membaca seperti apa yang dia baca atau yang lebih banyak lagi.” (HR. Muslim

4/2071).

14. Membaca 100x pagi atau 10x atau 1x:

لاَإِلَهَإِلاَّاللهُوَحْدَهُلاَشَرِيْكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرٌ

"Laailahaillallahuwahdahulaasyariikalah, lahulmulkuwalahulhamduwahuwa 'alaakullisyai'inqodiir".

“Tidak ada AIlah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi

Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagiNya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”

Dibaca 100X PAGI. “Barangsiapa yang membacanya seratus kali dalam sehari maka (pahalanya) seperti

membebaskan sepuluh budak, ditulis untuknya seratus kebaikan, dihapus darinya seratus kesalahan,

dan dia akan mendapat perlindungan dari (godaan) syaithan pada hari itu sampai sore, dan tidak ada

seorang pun yang lebih utama dari pada apa yang dia bawa kecuali seseorang yang mengamalkan lebih

banyak dari itu.” (HR. Al-Bukhariy 4/95 dan Muslim 4/2071).

Atau dibaca 10X. (HR. An-Nasa`iy di dalam ‘Amalul Yaumwal Lailah no.24, lihat Shahih At-Targhiibwat

Tarhiib 1/272). Ataudibaca 1X ketika malas/sedang tidak bersemangat. (HR. Abu Dawud 4/319,

IbnuMajah, Ahmad 4/60, lihat Shahih Abu Dawud 3/957 dan Shahih Ibnu Majah 2/331).

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *