KTQS # 601 HADITS PALSU KEUTAMAAN SURAT-SURAT ALQUR’AN : AL-FATIHAH s/d AN-NAAS

KTQS # 601

HADITS PALSU KEUTAMAAN SURAT-SURAT ALQUR’AN : AL-FATIHAH s/d AN-NAAS

Rasulullah saw bersabda, “Wahai Ubai, barangsiapa membaca Al-Fatihah ia diberi pahala seperti seorang membaca dua pertiga Al-Qur’an, dan akan diberi pahala seperti bersedekah kepada setiap orang mukmin dan mukminah.

Barangsiapa membaca surat Ali ‘Imran maka dari tiap ayatnya ia akan mendapatkan keamanan (saat melalui) jembatan jahannam.

Barangsiapa membaca surat An-Nisa’ maka ia akan diberi pahala seperti halnya sedekah kepada semua orang yg memperoleh harta warisan.

Barangsiapa membaca surat Al-Maidah maka ia akan diberi pahala sepuluh kebaikan, dileburkan darinya sepuluh kejelekan dan diangkat martabatnya sepuluh derajat setara dengan jumlah semua orang Yahudi dan Nasrani, dan nafas di dunia.

Barangsiapa membaca Al-An’am maka 70.000 malaikat akan bershalawat atasnya.

Barangsiapa membaca surat Al-A’raf, Allah l akan menjadikan penghalang antara dia dan iblis. Barangsiapa membaca surat Al-Anfal, aku akan memberi syafaat untuknya dan menjadi saksi baginya serta dia terbebas dari kemunafikan.

Barangsiapa membaca surat Yunus akan diberi pahala sepuluh kebaikan yg setara dengan jumlah orang yg mendustakan Nabi Yunus dan yg membenarkannya, serta sebanyak orang-orang yg tenggelam bersama Fir’aun….(Dan seterusnya s/d surat An-Naas)”.

Hadits ini MAUDHU’ (PALSU), Diriwayatkan Abul Faraj Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Maudhu’at (1/239-241).

Ini adalah potongan hadits yg disandarkan kepada sahabat Ubai bin Ka’b yg isinya fadha’il (keutamaan-keutamaan) Al-Qur’an yg disebut secara rinci dari Al-Fatihah hingga An-Naas.

Ibnul Jauzi berkata: “Hadits tentang fadhilah-fadhilah surat-surat (Al-Qur’an) ini, adalah hadits palsu, tanpa keraguan…”. (Al-Maudhu’at, 1/240)

Ibnul Qayyim berkata: “Hadits-hadits yg menyebutkan fadhilah dan pahala bagi orang yg membaca surat-surat tertentu, dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah palsu”. (Al-Manarul Munif Fi Ash-Shahih Wadh-Dha’if hal. 113)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *