KTQS #583 SHALAT-SHALAT SUNAT YANG SESUAI SUNNAH RASULULLAH SAW

KTQS 583 (Tanya-jawab)

SHALAT-SHALAT SUNAT YANG SESUAI SUNNAH RASULULLAH SAW

TANYA

Di KTQS # 581, duh ya Allah banyak shalat sunat yg saya lakukan selama ini tidak sesuai sunnah

Rasulullah Saw. Lalu yg sesuai sunnah apa aja ust, spy ibadah saya benar dan hati saya tentram?

JAWAB

1. Shalat Rawatib

Sebelum dan sesudah shalat wajib, 2/4 rakaat

 

2. Shalat Syukrul Wudhu

Setelah berwudhu, 2 rakaat

"Brgsiapa yg berwudhu sepertiku dan shalat dua rakaat setelahnya.." (Muttafaq'alaihi)

3. Shalat Tahiyatul Masjid

Saat masuk masjid, 2 rakaat

"Apabila masuk masjid hendaklah dia shalat dua rakaat sebelum duduk" (Muttafaq'alaihi)

4. Shalat Dhuha

Setelah tergelincir matahari – sebelum Dhuhur, 2/4/8 rakaat

"..shalat Dhuha cukup bagimu" (HR.Abu Dawud)

5. Jenazah

Empat takbir tanpa ruku & sujud

 

"Brgsiapa yg menyolatkan jenazah.." (HR.Bukhari)

6. Shalat Istikharah

Waktu bebas, 2 rakaat

Ibnu Umar, "seseorang beristikharah kpd Allah swt, lalu Allah menjadikan baik pilihannya"

7. Shalat Witir

Setelah Isya s.d sebelum Shubuh, 1/3/5/7 rakaat

"Allah membekali shalat witir, antara isya dan shubuh" (HR.Ahmad)

8. Shalat Tahajud / Tarawih

Setelah Isya s.d sebelum shubuh 11 rakaat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *