KTQS # 1885 DIANTARA KESALAHAN-KESALAHAN ORANG-ORANG SHALAT

KTQS # 1885

DIANTARA KESALAHAN-KESALAHAN ORANG-ORANG SHALAT

Datangnya para wanita ke masjid dalam keadaan berhias dan memakai wewangian.

✍🏻 Asy-Syeikh Shaleh Alu Asy-Syeikh hafizhahullah berkata :

Ini termasuk kemungkaran yang nampak dan terlihat (biasanya) di ramadhan dan selainnya, wanita itu hanyalah datang untuk shalat dan beribadah kepada Allah bukan untuk menampilkan perhiasan dan pakaian, dan boleh jadi para lelaki memandanginya lalu dia terjauhkan dari pahala karena sebab perbuatannya.

Sungguh nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Wanita mana saja yang memakai wewangian maka janganlah dia menghadiri shalat isya bersama kami”. (HR. Muslim)

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Janganlah kalian mencegah hamba wanita Allah (para wanita) dari masjid-masjid Allah, hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat (tidak berhias dan tidak berwangi-wangian)”.

Diriwayatkan dari Zainab Ats-Tsaqafiyah bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Jika seseorang dari kamu (para wanita) keluar ke masjid maka janganlah dia mendekati wewangian”. (HR. Muslim)

Maka yang seharusnya dan wajib atas wanita adalah menutup seluruh badannya di jalanan dan pasar-pasar, dan bersama para lelaki yang bukan mahram, maka bagaimanakah dengan wanita yang bermudah-mudahan dalam menutupi badannya ketika di masjid dan ketika masuk keluar darinya? Semoga Allah melindungi para wanita muslimin dari tipu daya.

📚 al-minzhar fi bayani katsirin minal akhtha asy-syai’ah (58-59)

*Link Kajian KTQS*

www.kajian-ktqs.com

*Link Aktifitas DARA Yatim Care*

http://www.instagram.com/dara_yatim_care

*Link Lembaga Daarul Arqom*

www.daarularqom.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *