KTQS # 1562 SEHARI DINERAKA SAMA DENGAN SERIBU TAHUN DIDUNIA

KTQS # 1562

SEHARI DINERAKA SAMA DENGAN SERIBU TAHUN DIDUNIA

Orang Islam akan mampir dahulu masuk kedalam neraka untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, namun setelah itu dimasukkan kedalam surga yang abadi.

“Tidak ada seorangpun dari kamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut”. (QS. Maryam: 71 – 72)

Berbeda dengan orang kafir dan musyrik mereka masuk kedalam neraka selamanya.

“Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk”. (QS. Al Bayyinah:6)

Sebuah kebodohan jika menganggap tak apa masuk neraka asalkan tidak kekal didalamnya, padahal neraka Allah sangatlah mengerikan dan lama.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun”. (HR. Ibnu Majah no. 4122 dan Tirmidzi no. 2353)

Diterangkan dalam Tuhfatul Ahwadzi, Satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia.

Sebagaimana yang Allah swt sebutkan, “Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu”. (QS. Al Hajj: 47)

Oleh karenanya, setengah hari di neraka sama dengan 500 tahun di dunia. Maka sehari di neraka sama dengan seribu tahun didunia.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *