KTQS # 1499 SUNNAH RASULULLAH SAW UNTUK SUAMI KEPADA ISTRI

KTQS # 1499

SUNNAH RASULULLAH SAW UNTUK SUAMI KEPADA ISTRI

Rasulullah saw bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarga…”. (HR. At Tirmidzi)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya”. (HR. Ahmad, 2/527)

“Hendaklah engkau bersikap lembut (ar-rifq)”. HR. Muslim no. 2594)

Makna ar-rifq sendiri adalah bersikap lunak terhadap orang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ar-Rifq adalah lawan dari sikap kasar, keras, bengis, dan kejam. (Fathul Bari, 10/464)

1. Satu selimut bersama isteri (HR. Tirmidzi 132)

2. Makan minum sepiring segelas berdua (HR. Bukhari VI/293)

3. Mencium isteri sering-sering  (HR. Nasai)

4. Mandi bersama isteri (HR. Nasai I/202)

5. Menyikat / menyisir rambut suami (HR. Ahmad)

6. Membantu pekerjaan rumah tangga (HR. Muslim)

7. Membelai isteri (HR. Ahmad)

8. Tetap romantis walau isteri sedang haid (HR. Bukhari 7945)

9. Menemani isteri yang sedang sakit (HR. Muslim 2770)

10. Memberikan isteri hadiah (HR. Ahmad)

11. Mengajak isteri ketika hendak keluar kota (HR. Bukhari dan Muslim)

12. Mendinginkan kemarahan isteri dengan kemesraan (HR. Ibnu Sunni)

13.  Memanggil dengan kata-kata mesra (HR. Muslim)

14. Suami isteri berjalan-jalan berduaan waktu malam (HR. Muslim 2445)

15. Tidur dipangkuan isteri (HR. Bukhari)

16. Suami menyuapi makan isteri (HR. Bukhari)

17. Bersenda gurau dan bermain membangun kemesraan (HR. Bukhari, Nasa’i)

18. Membukakan pintu kendaraan, rumah, dll kepada isteri (HR. Bukhari)

“Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan Dia menjadikan pasangan dari jiwa yang satu itu, agar jiwa tersebut merasa tenang bersamanya.” (al-A’raf: 189)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *