KTQS # 1469 SHALAT SUNNAH INTIDHAR

KTQS # 1469

SHALAT SUNNAH INTIDHAR

Shalat sunnah intidhar ialah istilah untuk shalat sunnah yang dikerjakan sebelum imam naik ke mimbar/sebelum adzan pada hari Jum’at, disebut juga bagian dari shalat sunat mutlak.

Waktunya sejak masuk masjid di hari Jum’at hingga imam naik ke mimbar atau adzan belum dikumandangkan. Maka itu datanglah lebih awal agar dapat shalat intidhar lebih banyak.

Caranya dilakukan dua rakaat salam lalu berdiri lagi shalat dua rakaat salam dst, diselingi diam untuk istrahat atau berdoa atau dzikir tidak mengapa, tidak terbatas jumlah rakaatnya, boleh dikerjakan menurut kemampuan dan kehendak masing-masing,

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa mandi di hari Jum’at kemudian datang ke shalat Jum’at, lalu shalat seberapa ia mampu, kemudian diam sehingga khatib selesai berkhutbah, lalu shalat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara dua Jum’at dan tiga hari sesudahnya. (HR. Muslim 2 : 587)

Dari Salman Al Farisi ra dia berkata, Nabi saw bersabda,
Tidaklah seorang laki laki mandi pada hari Jum’ah kemudian dia membersihkan apa yang mampu dia bersihkan , lalu dia memakai minyak rambut dan parfum yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar ( ke Masjid ) tidak memisahkan 2 orang yang duduk, KEMUDIAN DIA SHALAT YANG DITETAPKAN BAGINYA (SEBERAPA DIA MAMPU) , kemudian dia diam ketika imamnya berkhutbah , maka tidak bisa tidak : akan diampuni dosanya diantara Jum’ah itu dengan Jum’ah yang lainnya”. (HR. Bukhari dalam Kitabul Jumu’ah bab 6 no 883
Muslim Kitabul Jumu’ah bab 8  no 857)

Ayo bagi laki-laki kita amalkan sunnah Rasulullah saw ini, agar dapat keberkahan di hari Jum’at, Jumu’ah Mubaraq.

Salam !

TAMBAHAN :
– Tidak ada shalat qabliyah Jum’at
– Ada shalat Ba’diyah Jum’at, 2 atau 4 rakaat dengan sekali salam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *