Quota KTQS # 42 BERBAGI BERKAH BERLIMPAH

Rasulullah menjanjikan, pertolongan Allah akan diberikan ketika seorang hamba menolong saudaranya yang lain (Allahu fi ‘aunil ‘ibad maa daama al’ibad fi ‘auni akhihi).

Allah berfirman : “Jika engkau berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya engkau telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan apabila engkau berbuat jahat kepada orang lain, sesungguhnya engkau telah menganiaya dirimu sendiri”. (QS. Al-Israa: 7)

Semua yg dikeluarkan akan kembali lagi kepada kita !

Menunggu apalagi?

Ayo segera berbagi !

BERBAGI BERKAH BERLIMPAH !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *