KTQS # 975 AMPUNAN

KTQS # 975

AMPUNAN

Dari Anas ra dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman,
“Wahai anak Adam, sesungguhnya Engkau berdoa kepada-Ku dan memohon kepada-Ku, maka akan aku ampuni engkau, Aku tidak peduli (berapapun banyaknya dan besarnya dosamu).
Wahai anak Adam seandainya dosa-dosamu (sebanyak) awan di langit kemudian engkau minta ampun kepada-Ku niscaya akan Aku ampuni engkau.
Wahai anak Adam sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan Aku sedikitpun maka akan Aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan“. (HR. Tirmidzi)
Pelajaran yang didapat:
1. Berdoa diperintahkan dan dijanjikan  untuk dikabulkan.
2. Pemberian maaf Allah dan ampunan-Nya lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika dia minta ampun dan bertaubat.
3. Berbaik sangka kepada Allah Ta’ala, Dialah semata Yang Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan istighfar.
4. Rutin membaca istighfar,
Al-Sofwa: Barangsiapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan utk setiap kesedihannya jalan keluar & untuk setiap kesempitannya kelapangan..(HR. Ahmad dll)
Rasulullah SAW, bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertaubat kepada-Nya lebih dari tujuh puluh kali setiap hari”. (HR. Bukhari, riwayat lain menyebutkan seratus kali setiap hari, lengkapnya lihat buku dzikir ktqs)
Salam ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *