KTQS # 863 Dzikir Pelepas Lelah

KTQS # 863

Dzikir Pelepas Lelah

Sungguh sangatlah berat tugas seorang ibu rumah tangga, yg hampir 24 jam berjihad melayani suami dan anak-anaknya serta mengurusi rumah-tangga.

Namun itu, marilah kita lihat kisah wanita mulia puteri lelaki paling mulia. Dialah wanita penghuni surga yang demikian sabar dalam mengurus rumah tangga, Fatimah az-zahra puteri Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

“ Ali berkata, Fathimah mengeluhkan bekas alat penggiling yang dialaminya. Lalu pada saat itu ada seorang tawanan yang mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka Fathimah bertolak, namun tidak bertemu dengan beliau. Dia bertemu Aisyah. Lalu dia mengabarkan kepadanya. Tatkala Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba, Aisyah mengabarkan kedatangan Fathimah kepada beliau. Lalu beliau mendatangi kami, yang kala itu kami hendak berangkat tidur. Lalu aku siap berdiri, namun beliau berkata. ‘Tetaplah di tempatmu’. Lalu beliau duduk di tengah kami, sehingga aku bisa merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku.

Beliau berkata. ‘Ketahuilah, akan kuajarkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau minta kepadaku. Apabila engkau hendak tidur, maka ucapkanlah Takbir (Allahu akbar) 34 kali, Tahmid (Alhamdulillah) 33 kali, dan Tasbih (Subhanallah) 33 kali, maka itu lebih baik bagimu daripada seorang pembantu’ ”.

(HR. Al-Bukhari 7/71 dlm Fat-hul Baari dan Muslim 4/2091, Abu Dawud hadits nomor 5062, At-Tirmidzi hadits nomor 3469, Ahmad 1/96, Al-Baihaqy 7/293)

Ini adalah salah satu amalan shahih sebelum tidur, amalan dzikir yang Rasulullah ajarkan kepada puterinya, sebagai pelepas lelah sebelum tidur, yg Insyaa Allah akan menyegarkan tubuh dan memberikan tenaga baru ke esokkan harinya untuk kembali berjihad melayani suami dan anak serta mengurusi rumah-tangga.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *