KTQS # 802 DZIKIR PAGI dan PETANG

KTQS # 802

DZIKIR PAGI & PETANG

Di antara dzikir-dzikir yang disunnahkan untuk dibaca dan diamalkan adalah dzikir pagi dan petang.

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai”. (Al-A’raaf:205)

Waktu dzikir pagi adalah ketika Ibkar dan ghuduw yaitu setelah shalat subuh dan sebelum terbit matahari. (Tashhihud Du’a’ hal:337)

Dari Anas bin Malik ra, Rasulullah saw bersabda, “Aku duduk dengan kaum yang berdzikir kepada Allah Swt mulai dari shalat Shubuh hingga matahari terbit lebih kusukai dari empat budak keturunan Isma’il yang dimerdekakan”. (HR. Abu Daud no. 3667. Lihat Shahih Abu Daud (2/698)

Dan waktu dzikir petang adalah ketika ‘asyiyy dan al-aashal yaitu setelah shalat ashar sebelum tenggelam matahari. (Tashhihud Du’a’ hal:337)

Dari Anas bin Malik ra, Rasulullah saw bersabda, “Aku duduk dengan kaum yang berdzikir kepada Allah Swt mulai dari shalat ‘Ashar hingga matahari tenggelam lebih kusukai dari empat budak keturunan Isma’il yang dimerdekakan”. (HR. Abu Daud no. 3667. Lihat Shahih Abu Daud (2/698)

Arti dari “Empat budak keturunan Isma’il yang dimerdekakan”, Di sini disebutkan budak keturunan Isma’il karena budak tersebut adalah budak yang paling berharga. Sebagai perbandingan betapa lebih utamanya/berharganya berdzikir pagi atau petang dibandingkan dgn memerdekan budak tersebt.

Dzikir pagi dan petang ini doa-doa yg sudah lengkap sesuai sunnah Rasulullah Saw, dan banyak fadhilah yang didapatkan dengan mengamalkan dzikir pagi dan petang ini, diantaranya, disayang Allah, dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, diluaskan rejeki, dijauhkan dari kemalasan, dijauhkan dari fitnah, aib dan musibah, dll.

Mari kita amalkan dzikir pagi dan petangnya.

Barakallahu fiikum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *