KTQS # 611 PESAN PESAN ALLAH DAN RASULNYA KEPADA KITA TENTANG WAJIBNYA BERBAKTI KEPADA ORANG-TUA (3)

KTQS # 611

PESAN PESAN ALLAH DAN RASULNYA KEPADA KITA TENTANG WAJIBNYA BERBAKTI KEPADA ORANG-TUA (3)

Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash ra, katanya:

“Ada seorang lelaki menghadap Nabi saw lalu berkata: “Saya berbai’at kepada Tuan untuk ikut berhijrah serta berjihad yang saya tujukan untuk mencari pahala dari Allah swt”

Beliau bertanya: “Apakah salah seorang dari kedua orangtuamu itu masih ada yang hidup?”

Orang itu menjawab: “Ya, bahkan keduanya masih hidup”

Beliau bersabda: “Dan maksudmu hendak mencari pahala dari Allah Ta’ala?”

Ialu menjawab: “Ya”.

Beliau bersabda: “Kalau begitu kembali sajalah ke tempat kedua orangtuamu, lalu berbuat baiklah dalam merawat keduanya itu”.

(Muttafaq ‘alaih, Ini adalah lafaznya Imam Muslim)

Dalam riwayat imam Bukhari disebutkan pula demikian: “Ada seorang lelaki datang kepada Nabi saw lalu memohon izin kepada beliau untuk ikut berjihad,

Lalu beliau bersabda: “Adakah kedua orangtuamu masih hidup?”.

Ia menjawab: “Ya”.

Lalu beliau saw bersabda: “Kalau begitu, berjihadlah untuk kedua orangtuamu itu (dengan berbuat baik dan memuliakan keduanya itu)”.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *