KTQS # 1790 NERAKA ADALAH TAKHWIF

KTQS # 1790

NERAKA ADALAH TAKHWIF

Kenapa Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan neraka padahal Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang?

Sebetulnya neraka itu adalah sebagai bentuk Takhwif (Menakut-nakuti, mewanti wanti, reminder), agar manusia bertaqwa kepada Allah dan itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta’ala, bisa saja Allah membiarkan manusia dalam kegelapan tanpa panduan.

“Maka sembahlah selain Dia sesukamu! (wahai orang-orang musyrik). Katakanlah, ‘Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat’. Ingatlah! yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Diatas mereka ada lapisan-lapisan dari api dan dibawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambaNya (dengan azab itu). “Wahai hamba-hambaKu, maka bertakwalah kepadaKu”. (QS. Az-Zumar (39) : 15-16)

Makna dari ayat ini adalah Takhwif (Mewanti-wanti) dengan peringatan akan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-Nya agar manusia bersikap hati-hati lalu Allah mengajak agar kita semua bertaqwa kepada-Nya.

Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta’ala menciptakan neraka sebagai Takhwif kepada manusia sebagai perwujudan dari ar-Rahman & ar-RahimNya (kasih sayangNya).

Barakallahu fiikum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *