KTQS #60 BELAJAR DARI ULAMA KAYA

KTQS # 60

BELAJAR DARI ULAMA KAYA

Suatu hari Sufyan Atsauri menyaksikan orang-orang hanya duduk-duduk saja di Masjidil Haram. Lalu Ia menegur mereka, “kenapa kalian hanya duduk-duduk saja?” Orang-orang itu menjawab, “apa yang bisa kami lakukan?” Lalu Atsauri menjawab, “Carilah rejeki dari karunia Allah dan janganlah kalian menjadi beban kaum Muslimin”. (Muhammad bin Ubaid)

Peringatan Rasulullah Saw: “Jauhilah oleh kalian akan ghuluw (berlebihan) di dalam agama”. (HR. Ahmad), jangan dimesjid aja tapi usaha mencari rejeki.

Perintah Allah: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia/rejeki Allah dan ingatlah selalu Allah supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu’ah:10)

Pesanku: Jadilah ORANG ISLAM yang KAYA yang DERMAWAN…Klo pelit kelaut aje, biar dimakan ame ubur-ubur.

FUNGSI HARTA dalam ISLAM :

1. Sebagai penyempurna ibadah

2. Meningkatkan Ibadah

3. Meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode selanjutnya

4. Penyelaras akherat dan dunia

5. Mengembangkan dan menegakan Ilmu

6. Memutarkan (menthasaruf) peranan2 kehidupan

7. Menumbuhkan silaturahmi

(Fiqh Muamalah)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *