KTQS # 1979 MELUPAKAN AIB DAN KESALAHAN MANUSIA

KTQS # 1979

MELUPAKAN AIB DAN KESALAHAN MANUSIA

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, “Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang susah, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.” (HR. Muslim) [HR. Muslim, no. 2699]

Asy-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman As-si’di rahimahullah :

“Barangsiapa melupakan aib-aib manusia dan menahan lisannya dari mencari-cari tahu keadaan mereka yang mereka tidak suka jika ditampakan. Niscaya selamat agama dan kehormatannya, Allah memasukkan kecintaan kepadanya di dalam hati-hati segenap hamba, dan Allah menutupi auratnya (aibnya), karena sesungguhnya balasan itu adalah sebanding dengan jenis perbuatan, dan Tuhanmu bukanlah Yang Maha berbuat dzalim terhadap hamba”. (Al-fawakih asy-syahiyah fi al-khuthab al-mimbariyah (1/112)

Berkata Abu Hazim rahimahullah :

“Apa yang engkau sukai akan bersamamu di akhirat maka kerjakanlah hari ini, dan apa yang engkau benci akan bersamamu di akhirat maka tinggalkanlah hari ini”. (Al-ma’rifah wa at-tarikh (1/381)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *