KTQS # 1687 TANYA JAWAB KTQS ( 45)

KTQS # 1687

TANYA JAWAB KTQS ( 45)

TANYA :
assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benarkah ini Ustadz?
Doa akhir tahun Hijriyah ini dibaca sebelum memasuki tahun baru Islam atau pada hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Biasanya dibaca setelah Salat Ashar hingga sebelum Maghrib tiba.

Do’a akhir tahun berupa ungkapan rasa syukur selama ini dan menyebutkan harapan-harapan yang ingin dilakukan:

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim, Wa shallallaahu ‘ala sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam. Allaahumma maa ‘amiltu fi haadzihis-sanati mimmaa nahaitani ‘anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta ‘alayya ba’da qudratika ‘alaa uquubati wa da’autani ilattaubati minhu ba’da jur’ati alaa ma’siyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa ‘amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa’adtani ‘alaihits-tsawaaba fas’alukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha’ rajaai minka yaa karim, wa sallallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihii wa sahbihii wa sallam

Artinya: Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan dan penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah Apa yang saya lakukan pada tahun ini tentang sesuatu yang Engkau larang aku melakukannya, kemudian belum bertaubat, padahal Engkau tidak meridloi (merelakannya), tidak melupakannya dan Engkau bersikap lembut kepadaku setelah Engkau berkuasa menyiksaku dan Engkau seru aku untuk bertaubat setelah aku melakukan kedurhakaan kepada-Mu, maka sungguh aku mohon ampun kepada-Mu, ampunilah aku! Dan apapun yang telah aku lakukan dari sesuatu yang Engkau ridloi dan Engkau janjikan pahala kepadaku, maka aku mohon kepada-Mu ya Allah, Dzat Yang Maha Pemurah, Dzat Yang Maha Luhur lagi Mulia, terimalah persembahanku dan janganlah Engkau putus harapanku dari-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah! Semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau.

JAWAB :
Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Kalau isinya boleh saja berdoa apapun asal isinya ttg hal kebaikan, karena haram berdoa ttg hal keburukan.

Kalau doa ini kalimatnya dianggap berasal dari nabi atau berdoa di awal akhir tahun hijriyah adalah sunnah nabi itu salah kaprah dan haram menisbahkan doa ini kepada nabi dan haram membuat waktu tertentu yang khusus utk berdoa, seperti berdoa di awal dan akhir tahun, baik hijriyah maupun masehi tanpa ada dalil shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai satu-satunya pembawa risalah dan hukum syariat.

Lengkapnya bisa dibaca disini :

KTQS # 938 ISLAM TIDAK MENGAJARKAN DO’A AKHIR dan AWAL TAHUN HIJRIYAH dan UCAPAN SELAMAT TAHUN BARU HIJRIYAH

KTQS # 1107 DOA AKHIR AWAL TAHUN, EMANG ADA GITU ?!

Barakallahu fiikum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *