KTQS # 1900 HUKUMAN BAGI YANG BERBUKA SEBELUM WAKTUNYA, MAKA BAGAIMANA LAGI BAGI YANG TIDAK BERPUASA RAMADHAN?!!

KTQS # 1900

HUKUMAN BAGI YANG BERBUKA SEBELUM WAKTUNYA, MAKA BAGAIMANA LAGI BAGI YANG TIDAK BERPUASA RAMADHAN?!!

Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

“Ketika aku sedang Tidur aku Didatangi oleh 2 Orang malaikat, kemudian keduanya Menarik Tanganku, lalu keduanya Membawaku kepada sebuah Gunung yang Tidak Datar,

Kemudian keduanya Berkata kepadaku; (Mendakilah)

Maka aku Menjawab: (Sesungguhnya aku Tidak Mampu),

Kemudian keduanya Berkata; (Sesungguhnya kami akan Memudahkannya untukmu)

Maka akupun Mendakinya, hingga ketika aku berada dibalik Gunung itu aku Mendengar Suara suara yang sangat Keras,

Maka aku pun Bertanya;

(Suara suara Apa ini?)

Mereka Menjawab: (ini adalah Teriakan Penduduk Neraka)

Kemudian aku Diberangkatkan maka aku Melihat Sekompok orang yang Digantung dengan Leher leher mereka, Dirobek robek Rahang rahang mereka, sehingga Mengalirlah Darah dari Rahang rahang mereka.

Maka aku pun Bertanya;

(Siapakah Mereka ini?)

Maka mereka pun Menjawab: *(Mereka ini adalah Orang orang yang Berbuka Puasa sebelum Dihalalkan bagi mereka untuk berbuka”. (Shohihut Targhib, 1005)

Menjelaskan Hadits Diatas :

“Maka ini adalah Hukuman bagi Siapa yang Berpuasa kemudian Berbuka secara Sengaja Sebelum Masuk waktu Berbuka; maka Bagaimana Lagikah sekiranya Keadaan bagi yang Pada Asalnya Tidak Berpuasa?!

Kita Meminta kepada Allah Keselamatan dan Penjagaan di Dunia dan Akhirat”. (As-Silsilatush Shohihah, 3951)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *