KTQS # 1569 SIKAP ORANG YANG MENYAMBUT JAMAAH YANG BARU PULANG BERHAJI

KTQS # 1569

SIKAP ORANG YANG MENYAMBUT JAMAAH YANG BARU PULANG BERHAJI

(1) DOA KEPADA YANG BARU PULANG BERHAJI

Orang yang menyambut haji dianjurkan bersalaman kepada orang yang baru pulang berhaji, sambil mengucapkan doa :

‎ تقبل الله سعيك وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك

“Taqabbalallahu sa’yaka wa a’dzama ajraka wa akhlafa nafaqataka”

Artinya : Semoga Allah menerima sa’imu (hajimu), dan membesarkan pahalamu dan mengganti (nafkahmu).

DALILNYA

Seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad Saw dan berkata, “Sesungguhnya aku berhaji”. Lalu Nabi berjalan bersamanya dan berkata: ‘Wahai pemuda, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan, dan menuntunmu kepada kebaikan, dan mencukupimu dari kesedihan’.

Maka tatkala pemuda tersebut pulang, dia mengucapkan salam kepada Nabi, lalu beliau berkata, “Wahai pemuda, semoga Allah menerima hajimu, dan membesarkan pahalamu, dan menggantikan nafkahmu”. (HR. Ibnu Sunni dan At-Thabrani dari Ibnu Umar ra)

(2) MEMINTA DOA KEPADA ORANG YANG BARU PULANG BERHAJI

Orang yang menyambut haji dianjurkan meminta doa kepada orang yang baru pulang berhaji agar diampuni dosanya oleh Allah swt.

DALILNYA

Rasulullah bersabda, “Apabila engkau bertemu orang haji (yang baru pulang berhaji), maka bersalamlah dan berjabat tanganlah dengannya dan suruhlah dia berdoa MEMOHON KEAMPUNAN UNTUK DIRIMU sebelum dia masuk kerumahnya, maka sesungguhnya dia itu telah mendapat ampunan Allah swt (doanya dikabulkan). Lalu Nabi berdoa : Ya Allah berikanlah ampunan kepada orang yang mengerjakan haji dan kepada mereka yang dimohonkan ampunan oleh orang yang berhaji”. (HR. Ahmad)

HAL YANG KELIRU DALAM MENYAMBUT ORANG YANG BARU PULANG BERHAJI

Meminta doa dan berkah kepada jamaah yang baru pulang berhaji selama empat puluh hari, mencium-cium tangannya, membaca shalawat, membaca yasin dan bacaan lainnya bersama-sama, minta diperciki air zamzam, semua itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah saw.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *