KTQS # 1937 PETUAH ULAMA

KTQS # 1937

PETUAH ULAMA

🌺 Ibnul Jauzi rahimahullah berkata :

“Lihatlah keadaanmu yang engkau lakukan, jika itu pantas untuk kematian dan kuburan maka teruskanlah, dan jika tidak pantas untuk dua perkara ini (kematian & kuburan) maka bertaubatlah kepada Allah darinya, dan kembalilah kepada yang pantas”. (Bustanulwa’izhin wa riyadhussami’in 1/192)

🌸 Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata :

“Setiap yang mengaku bahwa dia mencintai Allah sedang dia tidak mengikuti rasul maka sungguh dia berdusta”. (Majmu al-fatawa 8/360)

🌼 Abu Ali Ad-daqqaq rahimahullah berkata :

“Barangsiapa menguasai syahwatnya dikala masa mudanya niscaya Allah akan memperkasakannya dikala masa tuanya”. (Ibnul Qayyim dalam raudhatul muhibbin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *