KTQS # 1586 SEGERALAH MENIKAH !

KTQS # 1586

SEGERALAH MENIKAH !

Allah akan menurunkan rezeki dan pertolongan-Nya untuk mereka yang menyegerakan nikah dengan niat untuk menjaga kehormatan, pasti akan ditolong oleh Allah ‘Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadits:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Ada tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah :

(1) orang yang berjihad di jalan Allah.
(2) orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya.
(3) Hamba yang ingin memerdekakan dirinya.

(HR. An-Nasa’i, no. 3218; Tirmidzi, no. 1655; Ibnu Majah, no. 2518)

“Siapa diantara kalian yang telah mampu hendaklah segera menikah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barangsiapa belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa, karena itu akan menjadi perisai baginya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud ra)

Allah telah berjanji bahwa Allah akan mencukupkan seseorang yang memilih jalan pernikahan. Pasangan tersebut akan Allah jamin rezekinya cukup untuk berkeluarga. Tinggal usaha dari pasangan tersebut untuk meraih rezeki yang Allah janjikan.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nuur: 32)

KETAHUILAH NIKAH ADALAH SUNNAH PARA RASUL DAN MENYEMPURNAKAN SEPARUH AGAMA.

Empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul (yaitu) rasa malu, memakai wangian, bersiwak dan menikah”. (Sunan at-Tirmidzi, no: 1086)

“Jika seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa”. (Silsilah al-Ahadith ash-Shahihah, no: 625)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *