KTQS # 203 AMALAN-AMALAN SETARA UMROH

KTQS # 203

AMALAN-AMALAN SETARA UMROH

Ingin ikut Umroh dgn Daarul Arqom bln maret 2012 nanti, tapi kemampuan belum ada, namun ingin mendapatkan KEBAIKAN UMRAH.

Ini tips-tipsnya:

  1. Pergi ke Masjid untuk shalat dalam keadaan bersuci. Dari Abu Umamah, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang keluar menuju shalat wajib maka pahalanya seperti berhaji. Dan siapa yang keluar menuju sholat dluha dan tidak ada tujuan untuk itu, maka pahalanya seperti pahala umroh”. (HR Abu Dawud)
  2. Pergi ke masjid untuk menuntut atau mengajarkan ilmu. Dari Abu Umamah, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka pahalanya seperti pahala haji yang sempurna hajinya”. (HR Thabrani)
  3. Shalat dhubuh berjama’ah lalu duduk berdzikir sampai matahari terbit kemudian shalat dua raka’at. Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang shalat shubuh berjama’ah lalu duduk berdzikir sampai matahari terbit, kemudian shalat dua raka’at, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh sempurna sempurna sempurna”. (HR Tirmidzi)

Dan dua raka’at tersebut yang zahir adalah dua raka’at dluha, berdasarkan hadits Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: “Maukah aku beritahukan yang lebih cepat kembalinya dan lebih besar pahalanya? Yaitu seseorang yang berwudlu lalu pergi ke masjid dan shalat shubuh kemudian dilanjutkan dengan shalat dluha. (HR. Abu Ya’la dan dishahihkan)

  1. Berumroh di bulan ramadlan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah saw bersabda: “Umroh di bulan ramadlan seperti haji bersamaku”. (HR Thabrani)

Selamat ‘menunaikan ibadah umroh’, semoga mabrur.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *