KTQS # 984 BERBAGILAH KAWAN !

KTQS # 984

BERBAGILAH KAWAN !

“Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan Qiamat.

Barangsiapa yang mempermudahkan bagi orang susah, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya di dunia dan di akhirat.

Barangsiapa yang menutup ke-aib-an seorang muslim, nescaya Allah akan menutup ke-aib-annya di dunia dan akhirat.

Allah senantiasa bersedia menolong hambaNya selagi mana dia suka menolong saudaranya.

Barangsiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan mempermudahkan baginya suatu jalan menuju ke syurga.

Sesuatu kaum tidak berkumpul di salah sebuah rumah-rumah Allah (yaitu masjid) sambil mereka membaca Kitab Allah dan mengkajinya sesama mereka melainkan suasana ketenangan akan turun ke atas mereka, rahmat akan meliputi mereka dan mereka akan di kelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut (perihal) mereka kepada orang-orang yang berada di sisiNya.

Barangsiapa yang terlambat amalannya, niscaya nasab keturunannya tidak mampu mempercepatkannya”. (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedu­dukanmu”. (Qs. Muhammad: 7)

Semangat Pagi…
Semangat Bersedekah…
Semoga Berkah…

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *