KTQS # 591 DOA-DOA SESUAI SUNNAH (3)

KTQS # 591

DOA-DOA SESUAI SUNNAH (3)

DOA DIBERI KEMUDAHAN & TERHINDAR DARI PUTUS ASA

Doa pertama,

رَبَّنَاآتِنَامِنْلَدُنْكَرَحْمَةًوَهَيِّئْلَنَامِنْأَمْرِنَارَشَدًا

“Rabbanaa atinaa miladunka rahmat wahayi’lana min amrinaa Rasyadaa”

Artinya: Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.

(QS. Al-Kahfi: 10).

 

Doa kedua,

اللَّهُمَّلاَسَهْلَإِلاَّمَاجَعَلْتَهُسَهْلاًوَأَنْتَتَجْعَلُالحَزْنَإِذَاشِئْتَسَهْلاً

“Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa, wa anta taj’alul. hazna idza syi’ta sahlaa”

artinya: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan engkau. menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.

(Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya 3/255. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi ‘Umar, Ibnus Suni dalam ‘Amal Yaum wal Lailah, Lihat Jaami’ul Ahadits, 6/257, Asy Syamilah)

 

DOA AGAR BISA MELUNASI UTANG

اَللَّهُمَّاكْفِنِيْبِحَلاَلِكَعَنْحَرَامِكَوَأَغْنِنِيْبِفَضْلِكَعَمَّنْسِوَاكَ.

“Ya Allah! Cukupilah aku dengan rezekiMu yang halal (hingga aku terhindar) dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniaMu (hingga aku tidak minta) kepada selainMu”.

(HR. Tirmidzi 5/560, dan lihat kitab shahihul Tirmidzi 3/180).

 

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *