KTQS # 1157 SUNNAH & BID’AH

KTQS # 1157

SUNNAH & BID’AH

> Sunnah Mengantarkan Menuju Bahagia

Allah swt berfirman, “Katakanlah (Muhammad); Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian”. (QS. Ali Imran: 31)

Allah swt berfirman, “Barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yg sangat besar”, (QS. al-Ahzab: 71)

Rasulullah saw bersabda, “Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yg enggan.” Para sahabat pun bertanya, “Siapakah orang yg enggan itu wahai Rasulullah?”. Beliau menjawab, “Barangsiapa mentaatiku masuk surga dan barangsiapa yg mendurhakaiku maka dialah orang yg enggan itu”. (HR. Bukhari)

Imam Malik rahimahullah berkata, “Sunnah adalah [laksana] bahtera Nabi Nuh, barangsiapa yg menaikinya akan selamat, dan barangsiapa yg tertinggal akan tenggelam”.

> Bid’ah Mengantarkan Menuju Sengsara

Rasulullah saw bersabda, “Sejelek-jelek urusan adalah yg diada-adakan -dalam agama-, [dan setiap yg diada-adakan itu adalah bid’ah] dan setiap bid’ah pasti sesat [dan setiap kesesatan di neraka]”. (HR. Muslim, tambahan dalam kurung dalam riwayat Nasa’i)

Allah swt berfirman, “Barangsiapa yg menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia justru mengikuti selain jalan orang-orang beriman, niscaya akan Kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya dan Kami pun akan memasukkannya ke dalam Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. an-Nisaa’: 115)

Allah swt berfirman, “Barangsiapa yg durhaka kepada Allah dan rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yg amat nyata”. (QS. al-Ahzab: 36)

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *