KTQS # 1292 Shalat ‘Idul Adha

Shalat ‘Idul Adha

Lakukan di lapangan terbuka. Rasulullah tidak pernah shalat ‘Id didalam Masjid kecuali hujan. Maka dari itu carilah lapangan terbuka utk bershalat ‘Id.

Disunatkan tidak makan/minum menjelang pergi ke tempat shalat ‘Idul Adha sampai turun khatib dari khutbah.

Kebalikan dari ‘Idul Fitri: Makan/minum sekedarnya sebelum ke lapang.

Disunatkan pergi dan pulang dari solat ‘Id menempuh jalan yg berbeda.

Tak ada solat sunnat yg mendahului atau yg mengiringi solat ‘Id. Tidak ada adzan dan iqamah, tidak ada solat sunnat Tahiyatul Masjid. Shalatnya seperti shalat shubuh berjumlah 2 rakaat.

Dari ‘Amr bin Syu’ain Rasulullah Saw bersabda: “Takbir di pada hari ‘Id adalah tujuh di rakaat pertama dan lima di kedua”. (HR. Abu Dawud dan Tarmidzi)

Tidak ada bacaan apapun diantara takbir tsb. Sunnat memperbanyak lafaz takbir pada malam dan sepanjang Hari Raya Adha sampai hari Tasyriq.

Lafazhnya berbunyi: Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, laa Ilaaha Illallaahu wallaahu Akbar Allaahu Akbar walillaahil hamd.

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji.

Bagi mereka yg terlambat tiba di tempat shalat dan mendapati imam sedang solat, jangan berbalik pulang, tetapi bergabunglah dan ikutilah, kemudian tambahilah sebanyak rakaat yg tertinggal.

Apabila mereka mendapati jamaah telah selesai shalat, maka kerjakanlah solat ‘Id sebanyak dua rakaat; jangan ragu, jangan malu dan kerjakanlah hingga selesai.

Bila selesai solat ‘Id duduklah dan dengarlah khutbah dgn khidmat. Jangan meninggalkan lapangan sebelum khatib turun dari mimbar, kecuali karena hal-hal yg sangat memaksa.

Wanita yg dalam keadaan haid, ikut kelapangan, di bagian pinggir, lalu mendengar khutbah.

Salam !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *